Wij bieden laagdrempelige psychologische hulp aan, waarbij we aspecten van mindfulness, ACT, visualisatie- en energetische oefeningen naar eigen inzicht integreren.
Onze specialisatie is hooggevoeligheid.

Aan de hand van een intakegesprek wordt ingeschat welke hulp gepast lijkt en dit zal vervolgens worden besproken. Wij werken diagnosevrij. Deze vormen van psychologische hulp zijn zowel voor kinderen, als jongeren als volwassenen toegankelijk. Hieronder vindt u een overzicht van ons behandelaanbod en onze vormen van psychologische hulp.

Omleren gaan met hooggevoeligheid (HSP)

Hooggevoeligheid is voor het eerst omschreven door Elaine Aron, een Amerikaanse hoogleraar psychologie.

Mensen die hooggevoelig zijn, hebben een sterk inlevingsvermogen en daarmee ook de neiging om (automatisch) in te spelen en zich aan te passen aan de behoeftes van andere mensen. Deze hulpvaardige instelling is een prachtige eigenschap, zolang deze niet ten koste gaat van jezelf. De grootste uitdaging voor een HSPer (highly sensitive person) is het bewaken van eigen grenzen, tevens goed voeling te houden met eigen behoeftes en hiernaar te handelen zonder schuldgevoel. Wanneer je langdurig over je eigen grenzen heen gaat, kunnen er burn-out klachten ontstaan. Dit geldt niet alleen voor volwassenen, maar ook steeds meer voor kinderen en jongeren.
Vaak is er ook (over)gevoeligheid op het gebied van geluiden, drukke omgevingen, ruzie of nare sfeer, voedsel/medicatie, etc. Langdurige blootstelling hieraan kan uitputtend werken. Tegelijkertijd zorgt deze zelfde gevoeligheid er voor intens te kunnen genieten van natuur, kunst, eten, muziek, etc. Dit zijn dan ook fijne manieren om weer op te laden.

In groepsbehandelingen (bij tenminste 4 aanmeldingen) voor verschillende leeftijden, staan we stil bij wat hooggevoeligheid voor een ieder betekent in zijn/haar leven, verder ondersteund met algemene psycho-educatie. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van mindfulness/ACT en visualisatie-oefeningen, die er allemaal op gericht zijn om in plaats van (teveel) met de buitenwereld bezig te zijn, ook regelmatig tijd te kunnen maken voor reflectie op je binnenwereld, om deze werelden zo beter met elkaar in balans te brengen.

Je kunt je ook aanmelden voor een individuele begeleiding in het leren omgaan met hooggevoeligheid. Dit kun je leren via de zogenaamde binnenwereld/buitenwereld-methode, ontwikkeld door Antoine van Staveren (in zijn boek Bewust-er-zijn legt hij de theorie uit).

In een eerste intakegesprek kan er samen met jou gekeken worden of deze begeleiding passend voor je is, je betaalt hier 50,- euro voor. Wanneer je besluit voor de begeleiding, starten we eerst met de HSP-3-in-1 test. Aan de hand hiervan kunnen in een volgende sessie behandeldoelen worden opgesteld, waarmee we vervolgens aan de slag gaan. De sessies duren ongeveer een uur en gemiddeld heeft iemand 10 sessies nodig om tot een goed resultaat te komen. Een belangrijke factor hierbij is je motivatie om ook thuis dagelijks te oefenen en jezelf beter te leren kennen.

ditte

HSP-screening

Stap 1 van 10

10%
  • Klik op 'Starten' om een korte screening te doorlopen om te checken of je mogelijk een hoogsensitief persoon bent (HSP)

Acceptance Commintment Therapy (ACT)

In ACT leer je om je te richten op zaken die op directe wijze kunnen worden beïnvloeden, zoals je eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten. Dit impliceert een acceptatiegerichte houding ten opzichte van emoties en gedachten. De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.

De behandeling vindt plaats aan de hand van zes kernprocessen:

  • cognitieve defusie: het leren scheiden van cognities (kennis, ideeën of overtuigingen) en gedrag. Je kunt iets anders doen dan je gedachten je ingeven, wat je dus de keuzevrijheid geeft om het ‘advies’ dat je brein je geeft op te volgen, of niet.
  • mindfulness: de vaardigheid om oordeelsvrij in het hier-en-nu, je ervaringen te observeren en te ondergaan, zonder actie te ondernemen om ervaringen te vermijden, te controleren of vast te houden 
  • acceptatie: leren te stoppen met vechten tegen onvermijdelijke zaken in het leven, waaronder ook menselijk leed
  • zelf-als-context: het jezelf leren zien in context (samenhang) met je omgeving, je problemen zijn niet wie je bent
  • verhelderen van waarden: bepalen wat echt waardevol is in het leven, zoals gezondheid, relaties, vriendschap, ontwikkeling, spiritualiteit,
    creativiteit enzovoorts
  • bereidheid: om je gedrag stap voor stap te veranderen in de richting van de waarden waaraan je jezelf verbonden hebt

Alle kernprocessen staan met elkaar in verband, ze kunnen niet los van
elkaar gezien worden. In combinatie leidt het toepassen van deze
processen tot het ultieme doel van ACT: psychologische flexibiliteit.
Voor kinderen en jongeren is er een aangepaste versie van de methodiek
met symbolen welke goed aansluiten bij hun begripsniveau en
voorstellingsvermogen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Debbie van Norel via info@ik-ben-dit.nl

De Levensinitiaties®

De Levensinitiaties zijn ontwikkeld door Bonnie Bessem, psycholoog en medium.

Met behulp van visualisatie-oefeningen (ondersteund door muziek) en diverse andere schrijf- en doe-opdrachten,

leer je meer vanuit de ziel (je ware essentie) en minder vanuit het ego (aangeleerd gedrag, afweermechanismen, oude overtuigingen) leven.

Hierbij komen 4 thema’s aan de orde:

– water: hoe kun je leren beter met je emoties om te gaan?

– lucht: hoe kun je een onderscheid leren maken tussen ego-denken en zielen-denken?

– vuur: hoe kun je meer (zelf)liefde ontwikkelen en jezelf en anderen leren vergeven?

aarde: ontdekken waarom je voor dit leven hebt gekozen op aarde: wat kom je brengen (talenten) en wat kom je halen (leren)?

Het zijn sessies van anderhalf tot twee uur, in de eerste sessie wordt het model uitgelegd aan de hand waarvan gewerkt wordt.

Per keer lees je een hoofdstuk uit: Onderweg naar Verlichting van Bonnie Bessem (deze kun je met korting bij mij aanschaffen)

In het werkboekje staan veel opdrachten voor thuis en tips voor meer informatie over bepaalde onderwerpen.

Als je geinteresseerd bent in de zin van het leven, spiritualiteit praktisch wil leren toepassen is dit echt iets voor jou! Echter, het is ook belangrijk om naast de sessies tijd uit te trekken om het geleerde verder in de praktijk te brengen door lezen en het doen van thuiswerk-opdrachten.

Gelicenseerd Levensinitiatie-counselor®

Mindfulness

Mindfulness is je bewust zijn van wat er in jezelf en om je heen gebeurt (Thich Nhat Hanh).

Mindfulness is je doelbewust gewaar zijn van je ervaring van moment tot moment, zonder oordeel en met acceptatie (Jon Kabat-Zinn).

In eerste instantie werd mindfulness succesvol ingezet bij de behandeling van chronische pijn en stress en om een terugval in depressiviteit te voorkomen. Tegenwoordig is het veel breder toepasbaar bijvoorbeeld bij een negatief zelfbeeld, lichamelijke klachten en concentratieproblemen.

Mindfulnessoefeningen kunnen ter ondersteuning van een lopende behandeling worden ingezet voor alle leeftijden.

Bij voldoende aanmeldingen (ten minste 4) kan een mindfulness-training van 8 sessies verzorgd worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Ditte Slabbekoorn info@ik-ben-dit.nl

Transgendergevoelens

Soms hebben kinderen al van af jonge leeftijd het gevoel dat hun lichaam niet past bij hun genderidentiteit. Een aantal kinderen is hier van jongs af heel open over en zij kunnen stellig beweren dat zij van het andere geslacht zijn. Andere kinderen hebben meer diffuse gevoelens en snappen niet altijd waarom contacten met leeftijdgenoten niet soepel verlopen, zij voelen zich anders dan anderen.

Tegenwoordig wordt er veel meer aandacht aan transgendergevoelens in de diverse media besteed, zo spelen er bijvoorbeeld ook transgender-jongeren mee in jeugdseries, zoals Spangas. Hierdoor neemt de bekendheid en daarmee de acceptatie van deze kinderen, jongeren, maar ook volwassenen toe.

Het kan erg verwarrend zijn als een kind/jongere/volwassene ontdekt een andere genderidentiteit te hebben, dan zijn of haar lichaam aangeeft. Het kan dan fijn zijn in een aantal gesprekken te ontdekken hoe stabiel deze gevoelens zijn, hoe deze mogelijk gerelateerd zijn aan vroege trauma’s dan wel verward worden met de seksuele identiteit.

Ook ouders hebben vaak vragen hoe zij met hun kind om kunnen gaan, hen steunen/stimuleren of juist negeren en hopen dat het overwaait? Toch merken de meeste ouders dat hun kind erg kan lijden onder de genderdysfore gevoelens en gunnen zij hun kind dit helder voor zichzelf te krijgen, ongeacht de eventuele consequenties.

Ditte Slabbekoorn begeleidt zowel kinderen/jongeren en ouders in hun zoekproces, als reeds getransformeerde (jong) volwassen transgenders die met specifieke problemen kampen. Wanneer nodig zal zij daartoe overleg plegen met RadboudUMC Nijmegen of Amsterdam UMC, die hun eigen protocol hanteren betreft diagnostiek en eventueel geslachtsaanpassende behandelingen.