Tot nader order, neem ik geen nieuwe cliënten aan!

IK BEN DITTE, afgestudeerd als klinisch psycholoog/psychotherapeut en gepromoveerd aan de medische faculteit van de Universiteit van Utrecht op het onderwerp “De invloed van hormonen op cognitie en emotie“.

Inmiddels heb ik ruim 20 jaar ervaring in het behandelen van psychische problemen bij zowel kinderen, jeugdigen en (jong)volwassenen, voornamelijk binnen praktijk Tijhuis. In deze jaren heb ik als praktijkhouder, de financiële, administratieve en inhoudelijke organisatie rondom de vergoede (jeugd)zorg vele malen dusdanig zien veranderen, dat ik besloten heb om in 2017 een eigen transitie binnen de praktijk door te voeren.

Naast Het Tijhuis met vergoede zorg, heb ik Ik-Ben-Dit opgericht om diagnosevrije behandelingen te kunnen bieden (onafhankelijk van zorgverzekeraars en gemeente). In plaats van probleemgestuurd te werken, wens ik steeds meer cliënten te helpen om meer in hun eigen kracht te komen staan, hen te laten ervaren hoe waardevol zij als persoon al zijn (Ik ben die ik ben).

ditte

Ik-Ben-Dit staat voor de volgende kernwaarden:

  • laagdrempelige zorg in een persoonlijke, huiselijke sfeer
  • behandeling op maat; persoons- en vraaggericht
  • werken met een beschrijvende diagnose in plaats van een DSM-V classificatie
  • oplossingsgericht werken, met het zelfhelende vermogen van de mens als uitgangspunt
  • het bewerkstelligen van een blijvende persoonsverandering van binnenuit
  • Nieuwe elementen zijn toegevoegd aan reeds erkende en beproefde methodes, zodat er sprake kan zijn van een integratieve aanpak op 4 niveau’s

Integratieve aanpak op 4 niveau’s:

1. Lichamelijk: lichaamsbewustzijn (oa mindfulness), nare gevoelens omdraaien in positieve gevoelens (NLP), voedingsadviezen (oa orthomoleculair)

2. Emotioneel: ontwikkelen van zelfcompassie (oa heartfulness), verwerken van traumatische ervaringen (EMDR, NLP), erkenning voor bijzondere persoonlijkheidskenmerken (ACT), leren omgaan met kwetsbaarheid en hooggevoeligheid.

3. Mentaal: leren dat gedachten geen feiten zijn (mindfulness); positieve affirmaties (NLP), negatieve gedachtenloops uitdagen en vervangen met positieve (cognitieve gedragstherapie).

4. Spiritueel: onderscheid leren maken tussen ego-denken en intuïtief denken, energetische oefeningen, ontdekken van levensbestemming, opruimen oude trauma’s meegenomen uit vorige levens (reïncarnatie / regressietherapie)

Als bovenstaande u aanspreekt, kunt u zich aanmelden en neemt een van ons contact met u op voor het maken van een eerste afspraak. De tarieven kunt u hier vinden.

Klachtenregeling en geschillencommissie

Mochten er onverhoopt klachten zijn, dan stellen wij het op prijs wanneer u daarover contact opneemt met de praktijkhouder, Ditte Slabbekoorn of de klachtenfunctionaris Debbie van Norel.
De wet geeft u de mogelijkheid in beroep te gaan indien u het ergens niet mee eens bent.
Zie http://www.nvgzp.nl/public/klachtenregeling-NVGzP-voor-clienten.pdf
Zie ook http://www.nvgzp.nl/nvgzp-regelt-aansluiting-geschillencommissie-wkkgz/

Vertrouwelijkheid

De wetgever verplicht de hulpverlener tot het zorgvuldig bewaken van zaken die rond uw persoon aan de orde komen. Zonder uw toestemming zal hij hierover geen mededelingen doen aan derden.
U hebt recht op inzage in uw dossier dan wel in het dossier van uw minderjarige kind (boven de 12 jaar is ook toestemming nodig van uw kind). Anderen krijgen alleen inzage in uw dossier als u daar schriftelijk toestemming voor geeft. Voor meer informatie over de procedure rondom inzage kunt u contact opnemen met de praktijk.

Toestemming

Wat betreft toestemming voor behandeling en recht op informatie voor de cliënt en/of ouders/voogd houden wij ons aan de wettelijke regelingen zoals vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
Ook in het geval van echtscheiding gelden de wettelijke regelingen met betrekking tot toestemming en informatieverstrekking.
Meer informatie hierover kunt u opvragen of vinden op website: www.hulpgids.nl onder het kopje Recht.